Община Неделино
  • Начало

Профил на купувача - начало

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино, а именно: - Административната сграда на Община Неделино в гр. Неделино; - Кметствата в селата: с. Диманово, с. Оградна, с. Средец, с. Тънка Бара, с. Еленка, с. Кундево, с. Върлино, с. Гърнати, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Бурево и с. Върли дол. Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на „СОУ" Св. Св. Кирил и Методий" – град Неделино, община Неделино“ Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Неделино – гр. Неделино, с. Средец, с. Еленка и с. Гърнати“
Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-05 17:00:00