Община Неделино
  • Начало

Профил на купувача - начало

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени позиции“ както следва: Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 2: „Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 3: „Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 4: „Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 5: „Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 7: „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2018-08-02 14:12:48
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00