Община Неделино
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 2: „Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 3: „Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 4: „Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 5: „Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 7: „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2020-06-12 15:28:54
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-07 17:00:00
Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция и модернизация на улици - "Стръмни рид", "Райко Даскалов", „Добри Чинтулов“, „Гавраил Генов“. Обособена позиция №2: Реконструкция и модернизация на улици - „Ивайло“, „Йордан Йовков, „Вела Пеева“, „Любен Каравелов, „Свилен Русев“. Обособена позиция №3: Реконструкция и модернизация на улици - „Владимир Заимов“, „Никола Вапцаров“. Обособена позиция №4: Реконструкция и модернизация на улици - „Стефан Караджа“, „П. Р. Славейков“, „Добри Чинтулов“, тупик в гр. Неделино, ул. „Яворов“, ул. с. Върли дол. Обособена позиция №5: Реконструкция и модернизация на улици – с.Средец кв.“Бозови“, с. Средец кв. „Соколови“, с. Средец кв. „Кролеви“, с. Кундево, с. Оградна махала „Карабовска“ Обособена позиция №6: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Диманово, в с. Кочани, улица в с. Изгрев, кв. „Минчиви“, с. Дуня. Обособена позиция №7: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Бурево, с. Гърнати; Обособена позиция №8: Реконструкция и модернизация на улици в с. Тънка бара, с. Върлино.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2019-03-27 14:12:31
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-17 17:00:00
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени позиции“ както следва: Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 2: „Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 3: „Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 4: „Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 5: „Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 7: „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2018-08-02 14:12:48
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00