Община Неделино

Усъвършенстване на система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 13:20:06
АОП номер: 01019-2016-0016 Статус: възложена

Усъвършенстване на система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино по две обособени позиции

Обособена позиция №1 „Доставка на 1 /един/ брой товарен автомобил със сметосъбираща надстройка, тип вариопреса за обслужване на кофи и контейнери

Обособена позиция №2 Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци на територията на община Неделино, както следва:

1.Доставка на 100 /сто/ броя нови контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3;
2.Доставка на 150 /сто и петдесет/ броя метални кофи за битови отпадъци с обем 110 л,;
3. Доставка на 50 /петдесет/ броя пластмасови кошчета за събиране на леки битови отпадъци

Индивидуален номер на процедурата: 0002412
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 290545.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00
 • Изменена техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 13:11:34
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 13:12:07
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 13:12:07
 • Разяснение №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:13:32
 • Писмо до участниците

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-17 17:15:03
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-17 17:15:03
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-05 13:15:41
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 17:00:00
 • Решение №1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 17:00:00
 • Решение №2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 13:17:37
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 13:17:51