Община Неделино

Изграждане на подпорна стена с дължина L=54м. в центъра на с. Диманово, общинна Неделино, област Смолян

Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:43:57
АОП номер: 01019-2019-0010 Статус: възложена

Предмета включва изпълнението на спешни и неотложни, аварийни възтановителни работи, изразяващи се в СМР на обект: "Изграждане на подпорна стенас дължина L=54м., в центъра на с.Диманово, община Неделино, обл. Смолян ."

Индивидуален номер на процедурата: 0005799
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 217471.31 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 13:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:44:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113746726
  Удостоверено време: 06.12.2019 16:44:57
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2019 14:44:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113746768
  Удостоверено време: 06.12.2019 16:45:58
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2019 14:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протоколи и доклади

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:00:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115105368
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:00:20
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:00:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:01:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115105471
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:01:43
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:01:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115105558
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:02:56
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори