Община Неделино

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 12:59:59
АОП номер: 01019-2016-0003 Статус: възложена

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са: 1. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Неделино във фаза Предварителен проект; 2. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Неделино във фаза Окончателен проект. 3. Изработване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Общия устройствен план.

Индивидуален номер на процедурата: 0002449
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 121253.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71240000, 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00
 • Задание

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 17:55:00
 • Отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-27 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:00:00
 • Писмо

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 11:00:00