Община Неделино

Доставка на гориво (безоловен бензин А-95 и дизелово моторно гориво) за автомобилите собственост на община Неделино и доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина "Пролет" гр. Неделино

Дата и час на публикуване: 2017-03-08 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 13:24:04
АОП номер: 01019-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на гориво (безоловен бензин А-95 и дизелово моторно гориво) за автомобилите собственост на община Неделино и доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина "Пролет" гр. Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002413
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи