Община Неделино

„Облагородяване на дворно пространство в двора на туристически информационен център – гр. Неделино“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Дата и час на публикуване: 2019-04-10 13:42:00
ID номер: 9087365 Статус: възложена

Предвижда се цялостно подновяване на всички настилки в двора, както и изграждане на различни развлечения, изграждане на игрище за петанг, финтес на открито, тенис на маса и др. Предвидени са и места за отдих, като ще бъдат изградени и две беседки. Всички фундаменти на съоръженията ще бъдат заменени от съответната бетонова плоча, която ще работи с цялата си площ. Фундирането на съоръженията ще се извържи спрямо изискванията на производителя.

Предвижда се изменение на входа към двора като от вход за коли ще бъде реконстроиран във вход за пешеходци.

Ще се изгради и нов паркинг, който да осигури достъп на хора с увреждания. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004852
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 97127.99 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи