Община Неделино

Доизграждане на ул. “Напредък“ между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 m в гр. Неделино, Община Неделино, Област Смолян“.

Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 12:28:33
АОП номер: 01019-2016-0014 Статус: възложена

Доизграждане на ул. “Напредък“ между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 m в гр. Неделино, Община Неделино, Област Смолян“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Община Неделино да избере изпълнител за строителството на обект за доизграждане на ул. “Напредък“, като трасето се намира южно спрямо река Неделинска, от осова точка 844 до осова точка 860. Дължината на участъка е 710 м.

Индивидуален номер на процедурата: 0002410
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 430341.42 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-28 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-10-28 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-15 15:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 17:00:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 17:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:00:00