Община Неделино

„Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици в община Неделино по две обособени позиции и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“ Обособена позиция №1: „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици „Напредък“ и „Крайречна“ в община Неделино“ Обособена позиция №2: “Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Неделино”

Дата и час на публикуване: 2016-06-08 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 12:14:25
АОП номер: 01019-2016-0011 Статус: възложена

„Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици в община Неделино по две обособени позиции и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“ Обособена позиция №1: „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици „Напредък“ и „Крайречна“ в община Неделино“ Обособена позиция №2: “Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Неделино”

Индивидуален номер на процедурата: 0002409
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 105600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71240000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:00:00