Община Неделино

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 13:34:38
АОП номер: 01019-2016-0005 Статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино с цел създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Неделино по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” Дейност 1: Изготвяне на технически проект за проект: „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино“. Дейност 2: Изпълнение на авторски надзор за проект: „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002451
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 117349.80 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:59:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:59:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 17:00:00