Община Неделино

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:39:51
ID номер: 9097385 Статус: възложена

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И   ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО 

Индивидуален номер на процедурата: 0006141
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 121168.73 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи