Община Неделино

Изграждане на мостово съоръжение над р. Неделинска при ул. Напредък и ул. Ал. стамболийски, при о.т. 600 и о.т. 601 в гр. Неделино, община Неделино, област Смолян

Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 13:04:33
АОП номер: 01019-2016-0015 Статус: възложена

Изграждане на мостово съоръжение над р. Неделинска при ул. Напредък и ул. Ал. стамболийски, при о.т. 600 и о.т. 601 в гр. Неделино, община Неделино, област Смолян

Индивидуален номер на процедурата: 0002411
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 410377.35 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Проект - част конструктивна

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Чертежи - мост

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 15:00:00
 • Конструктивна част

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 15:00:00
 • Съобщение №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 12:59:20
 • Съобщение №2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 12:59:20
 • Съобщение №3

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 13:00:08
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 17:00:00
 • Решение №37 за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 17:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 15:00:00