Община Неделино

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ПРОЕКТ 21/313/00244/09.12.2013 Г.„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СТОЯНОВО – РИМСКИ ГРОБИЩА ВРЪХ СВ. НЕДЕЛЯ

Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 09:39:45
Статус: затворена

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ПРОЕКТ   21/313/00244/09.12.2013 Г.„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СТОЯНОВО – РИМСКИ ГРОБИЩА ВРЪХ СВ. НЕДЕЛЯ

Индивидуален номер на процедурата: 0002427
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 324166.25 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Разяснение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 09:37:25
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 09:38:58
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-30 17:37:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 09:39:34