Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 6
АОП номер: 01019-2020-0003статус: затворена

Рехабилитация на тротоари и подмяна на бордюри в гр. Неделино по ул. "Александър Стамболийски" с дължина 489м, обща площ 978 м2”.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-06 16:15:53
АОП номер: 01019-2020-0002статус: затворена

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-09 16:06:54
АОП номер: 01019-2020-0001статус: прекратена

„ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-14 16:09:26
АОП номер: 01019-2019-0011статус: възложена

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0025- "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:02:29
АОП номер: 01019-2019-0010статус: възложена

Изграждане на подпорна стена с дължина L=54м. в центъра на с. Диманово, общинна Неделино, област Смолян

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:43:57