Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 01019-2018-0003статус: отворена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 10:25:17
АОП номер: 01019-2018-0002статус: отворена

Асфалтиране на общински пътища и съпътстващи улици в населените места на територията на община Неделино по обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-07 10:10:40
АОП номер: 01019-2018-0001статус: прекратена

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-09 17:27:11
АОП номер: 01019-2017-0005статус: възложена

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-18 17:01:35
АОП номер: 01019-2017-0004статус: възложена

Рехабилитация и ремонт на общински пътища на територията на община Неделино, обл. Смолян”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-04 16:24:13