Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 01019-2018-0008статус: отворена

Изграждане и модернизация на пространства и обекти за обществено ползване в община Неделино по две обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:20:12
АОП номер: 01019-2018-0007статус: отворена

Реконструкция на водоснабдителна мрежа на община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик доНР 100М3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-08 13:21:54
АОП номер: 01019-2018-0006статус: прекратена

„Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, област

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-17 09:25:07
АОП номер: 01019-2018-0005статус: възложена

Неотложни аварийно възстановителни дейности по три обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-10-09 09:52:55
АОП номер: 01019-2018-0004статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-02 14:12:48