Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 01019-2018-0006статус: отворена

„Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, област

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-17 09:25:07
АОП номер: 01019-2018-0005статус: отворена

Неотложни аварийно възстановителни дейности по три обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-10-09 09:52:55
АОП номер: 01019-2018-0004статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-02 14:12:48
АОП номер: 01019-2018-0003статус: прекратена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 10:25:17
АОП номер: 01019-2018-0002статус: затворена

Асфалтиране на общински пътища и съпътстващи улици в населените места на територията на община Неделино по обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-07 10:10:40