Община Неделино

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, център за настаняване от семеен тип и социална кухня на територията на община Неделино” по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 13:16:18
АОП номер: 01019-2016-0004 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, център за настаняване от семеен тип и социална кухня на територията на община Неделино” по обособени позиции Описание:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, център за настаняване от семеен тип и социална кухня на територията на община Неделино” по обособени позиции Обособена позиция №1-Доставка на мляко,млечни продукти и масла за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №2- Доставка на месо и месни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №3- Доставка на риба, рибни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №4 - Доставка на хляб и храни на зърнена основа за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №5 -Доставка на трайни хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №6- Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино Обособена позиция №7 - Доставка на консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002450
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 251914.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-12 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 17:00:00