Община Неделино

Аварийно укрепване и изграждане на подпорна стена под местен път в кв. „Марамати“, с. Гърнати, общинна Неделино, област Смолян

Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:28:10
АОП номер: 01019-2019-0009 Статус: възложена

Предмета включва изпълнението на спешни и неотложни, аварийни възтановителни работи, изразяващи се в СМР на обект: "Аварийно укрепване и изграждане на подпорна стена под местен път в кв. Марамани, с. Гърнати, общ. Неделино, обл. Смолян.

Индивидуален номер на процедурата: 0005798
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 120054.75 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 13:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:29:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113745901
  Удостоверено време: 06.12.2019 16:29:11
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2019 14:29:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:30:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113745965
  Удостоверено време: 06.12.2019 16:30:23
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2019 14:30:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:09:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106070
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:09:18
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:09:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:09:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106082
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:09:22
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:09:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:10:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106170
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:10:25
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:10:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори