Община Неделино
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 5
АОП номер: 01019-2015-0010статус: затворена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ПО ДОГОВОР № 21/321/01341/27.11.2012 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-21 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:08:22
АОП номер: 01019-2016-0009статус: прекратена

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за обновяване на площи за широко обществено ползване, ремонт,

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:59:59
АОП номер: 01019-2016-0008статус: възложена

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00
АОП номер: 01019-2016-0010статус: възложена

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00
АОП номер: 01019-2016-0005статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00