Община Неделино

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 09:09:08
Статус: затворена

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Индивидуален номер на процедурата: 0002424
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 250000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66113000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-08 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00
 • Решение на Общински съвет-гр. Неделино

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 15:00:00
 • Писмо

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 08:59:40
 • Рекапитулации

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 08:59:40
 • Разяснения по чл.29 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 09:00:52
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 09:59:59
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 17:00:59
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 17:00:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 17:00:59