Община Неделино

Рехабилитация и ремонт на общински пътища на територията на община Неделино, обл. Смолян”

Дата и час на публикуване: 2017-09-04 16:24:13Последна промяна: 2017-10-13 08:51:28
АОП номер: 01019-2017-0004 Статус: възложена

Рехабилитация и ремонт на общински пътища на територията на община Неделино, обл. Смолян” 

Индивидуален номер на процедурата: 0002859
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 375000.74 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 16:23:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073795594
  Удостоверено време: 04.09.2017 16:23:28
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 13:23:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 16:23:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073795599
  Удостоверено време: 04.09.2017 16:23:35
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 13:23:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 16:23:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073795606
  Удостоверено време: 04.09.2017 16:23:40
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 13:23:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-12 17:06:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074719206
  Удостоверено време: 12.10.2017 17:06:28
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2017 14:06:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-10-12 17:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074719260
  Удостоверено време: 12.10.2017 17:09:28
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2017 14:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 09:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074874330
  Удостоверено време: 19.10.2017 09:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2017 06:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 8 от 19.10.2017г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 09:23:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074874439
  Удостоверено време: 19.10.2017 09:23:51
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2017 06:23:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:10:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973741
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:10:51
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:10:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:10:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973744
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:10:57
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:10:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:11:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973746
  Удостоверено време: 16.01.2018 15:11:02
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 13:11:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори