Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9091291статус: затворена

„ ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 13:52:48
статус: затворена

„АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕН ПОД ЖИЛИЩНАТА СГРАДА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА В С. ЕЛЕНКА, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН.“

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-26 09:52:59
ID номер: 9090619статус: затворена

Закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Технологично обновяване и обзавеждане на обществена трапезария – гр. Неделино“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-23 15:31:41
ID номер: 9089465статус: прекратена

„Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Вельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, община Неделино,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 14:56:20
ID номер: 9089270статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Неделино за 2019 год. по проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-17 17:13:16