Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9084383статус: възложена

Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни и/или

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:36:07
ID номер: 9075426статус: възложена

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: Изграждане на мостово съоръжение на р. Неделинска, между ул.Напредък о.т. 855 и ул.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-27 15:17:53
ID номер: 9075423статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-27 14:45:31
ID номер: 9074977статус: прекратена

„Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 16:45:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-16 15:31:19
статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-26 16:45:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:43:58