Община Неделино

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:36:19
ID номер: 907180 Статус: отворена

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ

Индивидуален номер на процедурата: 0006093
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 94595.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи