Община Неделино

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:36:19
ID номер: 907180 Статус: възложена

 

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ

Индивидуален номер на процедурата: 0006093
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 94595.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:45:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120105889
  Удостоверено време: 16.03.2020 11:45:55
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 09:45:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:46:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120106040
  Удостоверено време: 16.03.2020 11:46:03
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 09:46:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:46:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120106125
  Удостоверено време: 16.03.2020 11:46:07
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 09:46:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 11:46:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120106198
  Удостоверено време: 16.03.2020 11:46:11
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 09:46:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 15:46:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121029903
  Удостоверено време: 31.03.2020 15:46:32
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 12:46:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 15:46:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121029909
  Удостоверено време: 31.03.2020 15:46:35
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 12:46:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 15:33:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121926104
  Удостоверено време: 14.04.2020 15:33:37
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 12:33:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-12 11:25:13
  Дата и час на промяна: 2020-05-29 13:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124960725
  Удостоверено време: 29.05.2020 13:30:40
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 10:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори