Община Неделино

Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Неделино

Дата и час на публикуване: 2015-12-03 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 12:07:00
АОП номер: 01019-2015-0014 Статус: възложена

Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002446
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200, 09132000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:59:43
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:59:43
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:59:43
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 17:00:00
 • Отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 12:04:34
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-04 12:05:59
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 12:00:59