Община Неделино

Закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Технологично обновяване и обзавеждане на обществена трапезария – гр. Неделино“.

Дата и час на публикуване: 2019-07-23 15:31:41
ID номер: 9090619 Статус: затворена

Закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Технологично обновяване и обзавеждане на обществена трапезария – гр. Неделино“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005186
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 24616.64 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39711000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • Документация за участие, образци, приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-23 15:34:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105487135
  Удостоверено време: 23.07.2019 15:34:50
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2019 12:34:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-23 15:47:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105487847
  Удостоверено време: 23.07.2019 15:47:01
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2019 12:47:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол №1 от 05.08.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-09 11:53:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106430808
  Удостоверено време: 09.08.2019 11:53:48
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2019 08:53:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори