Община Неделино

Настоящата обществена поръчка се обявява с цел аварийно укрепване на западния скат на път с.Средец –с.Бурево – с.Гърнати, общ.Неделино

Дата и час на публикуване: 2017-06-06 13:25:28Последна промяна: 2017-06-06 13:27:53
АОП номер: 01019-2016-0013 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка се обявява с цел аварийно укрепване на западния скат на път с.Средец –с.Бурево – с.Гърнати, общ.Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002415
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 158686.67 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи