Община Неделино

Инженеринг - Проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на обект: Изместване на КЛ 20 ку за ТП „Детска градина", ВЛ 20 ку „Пансион", ВЛ 20 ку „ Гърнати" и ВЛ 20 ку „Козарка"

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 11:08:37
Статус: затворена

Инженеринг - Проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на обект: Изместване на КЛ 20 ку за ТП „Детска градина", ВЛ 20 ку „Пансион", ВЛ 20 ку „ Гърнати" и ВЛ 20 ку „Козарка"

Индивидуален номер на процедурата: 0002403
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 79351.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:07:00
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:00:00