Община Неделино

Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Неделино - 2016"

Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00Последна промяна: 2017-06-06 11:03:29
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Неделино - 2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се липа за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС05ГМОР001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016"

Индивидуален номер на процедурата: 0002402
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 39483.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 17:00:00
 • Протоколно решение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 11:03:15