Община Неделино

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01019-2017-0003статус: затворена

Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Неделино и снегопочистване на уличната мрежа на населените места

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:32:02
АОП номер: 01019-2017-0001статус: възложена

Доставка на гориво (безоловен бензин А-95 и дизелово моторно гориво) за автомобилите собственост на община Неделино и доставка на дизелово гориво за отопление за

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-03-08 15:00:00
АОП номер: 01019-2016-0016статус: възложена

Усъвършенстване на система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино по две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-27 15:00:00