Община Неделино

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С.ВЪРЛИНО

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:16:04Последна промяна: 2020-03-31 16:05:54
ID номер: 9097184 Статус: възложена

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С.ВЪРЛИНО

Индивидуален номер на процедурата: 0006095
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 83333.42 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:17:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120140072
  Удостоверено време: 16.03.2020 12:17:15
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 10:17:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • указания за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:20:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120143450
  Удостоверено време: 16.03.2020 12:20:22
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 10:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120143498
  Удостоверено време: 16.03.2020 12:20:25
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 10:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 12:20:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120143565
  Удостоверено време: 16.03.2020 12:20:28
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 10:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 15:41:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121029536
  Удостоверено време: 31.03.2020 15:41:01
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 12:41:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 15:41:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121029539
  Удостоверено време: 31.03.2020 15:41:04
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 12:41:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-14 15:35:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121926225
  Удостоверено време: 14.04.2020 15:35:44
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2020 12:35:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-12 11:23:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123749799
  Удостоверено време: 12.05.2020 11:23:55
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2020 08:23:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори