Община Неделино

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, плодове и зеленчуци, хляб и хлебни изделия за нуждите на детските градини, център за настаняване от семеен тип и социална кухня на територията на община Неделино” по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:47:00Последна промяна: 2017-06-07 11:54:20
АОП номер: 01019-2015-0013 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, плодове и зеленчуци, хляб и хлебни изделия за нуждите на детските градини, център за настаняване от семеен тип и социална кухня на териториятана община Неделино” по обособени позиции: обособена позиция № 1 Доставка на мляко и млечни продукти,масла и мазини за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 2 Доставка на месо и месни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 3 Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 4 Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 5 Доставка на плодове и зеленчуци – пресни за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 6 Доставка на трайни хранителни продукти на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино” обособена позиция № 7 Доставка на консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Център за настаняване от семеен тип и Социална кухня на територията на община Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0002445
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:47:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:47:00
 • Протокол-МИЛЕН ВМ ЕООД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 17:51:00
 • Протокол-ЕТ"ПРС-СЕРАФИМ ПАНАЛОВ"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 17:51:00
 • Протокол-ЕТ СТЕФАН БАБАЧЕВ-ТЯСТЬО

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 17:51:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 11:54:03