Община Неделино

Неотложни аварийно възстановителни дейности по три обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Аварийно възстановяване на подпорна стена под сградата на детската градина в с. Върлино; Обособена позиция №2: Водосток и подпорна стена на път в с. Дуня - Горна махала; Обособена позиция №3: Подпорна стена и възстановяване на настилка на път към квартал "Пиличеви", с. Средец;

Дата и час на публикуване: 2018-10-09 09:52:55
АОП номер: 01019-2018-0005 Статус: възложена

Предметът на поръчката е строителство. Необходимо е да се изпълнят спешни
и неотложни аварийно - възстановителни мероприятия на три обекта, а
именно: Обект №1: Аварийно възстановяване на подпорна стена под сградата
на детската градина в с. Върлино, община Неделино, обл. Смолян; Обект №2:
Водосток и подпорна стена на път в с. Дуня - Горна Махала, община
Неделино, обл. Смолян; Обект № 3 Подпорна стена и възстановяване на
настилка на път към квартал "Пиличеви", с. Средец, община Неделино, обл.
Смолян;

Индивидуален номер на процедурата: 0004224
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 498020.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи