Община Неделино

Становища от АОП

страница 1 от 1
становище от АОП

Аварийно- възстановителни мерки чрез изграждане на подпорна стена кв. „Емовци”, до сграда бивша база на СБА, до речно корито гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-03-04 09:31:32