Изработка и поддръжка на профил на купувача по ЗОП

Софтуер за публикуване на обществени поръчки в профил на купувача от Възложители по новите изискванията на ЗОП. По силата на Законa за обществените поръчки, възложителят е длъжен да публикува в Профил на купувача: обществени поръчки по ЗОП, пазарни консултации, предварителни обявления и вътрешни правила в собствения си интернет сайт или на друг интернет адрес.

Системата sop.bg се ползва от 1124 Възложителя, които публикуваха:

2511

Обществени поръчки

2731

Публични покани и обяви

65931

Електронни документа

безплатна регистрация

Присъединете се в най-популярната система за изработка и поддръжка на "Профил на купувача" В България.
30 дни безплатен гратисен период - без никакви такси.

SOP.bg е система за изграждане и поддържане на индивидуален ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА за Възложители по ЗОП. Чрез системата те могат да публикуват обществени поръчки, обяви за оферти, покани до определени лица и да прикачат придружаващи ги електронни документи.

Софтуерът "Профил на купувача" в SOP.bg отговаря на всички нови изисквания в ЗОП влезли в сила от 15.04.2016 г.

В системата за обществени поръчки и профила на купувача Възложителите самостоятелно публикуват и управляват:

  • Обществени поръчки в индивидуални досиета / преписки /
  • Електронни документи към обществените поръчки
  • Публични покани за обществени поръчки
  • Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  • Пазарни консултации
  • Процедури по директно договаряне и договори под праговете на ЗОП
  • Предварителни обявления
  • Вътрешни правила
  • Контактна информация за Възложителите

За електронни документи, обявления и вътрешни правила се удостоверява дата и час на публикуването им чрез TimeStamp. Софтуерът предлага добавяне на хипервръзка на всяка индивидуална преписка и електронен документ към Регистъра за обществени поръчки.

ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

Системата за публикуване на обществени поръчки в "Профила на купувача" се интегрира лесно в съществуващи сайтове, независимо от платформата и програмния език, на който работят те.

ВАЖНО ! - ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ БЕЗ СОБСТВЕН САЙТ

Системата SOP.bg позволява да поддържате "Профил на купувача" в интернет, без да имате собствен интернет сайт !!!