Община Неделино

Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Неделино и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Неделино през оперативния зимен сезон 2017 /2020г.

Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:32:02Последна промяна: 2017-09-20 12:03:42
АОП номер: 01019-2017-0003 Статус: затворена

снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Неделино и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Неделино през оперативния зимен сезон   2017 /2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002651
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 595000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 0894449271
Документи
 • Обявление за поръчка - снегопочистване

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072978552
  Удостоверено време: 03.08.2017 16:29:34
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 13:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение 4 за откриване на процедура - снегопочистване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:29:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072978547
  Удостоверено време: 03.08.2017 16:29:28
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 13:29:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация за участие в открита процедура снегопочистване и зимно подържане на общинска улична мрежа на община неделино за оперативен зимен сезон 2017-2020г.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 16:29:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072978538
  Удостоверено време: 03.08.2017 16:29:20
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 13:29:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 16:34:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073163369
  Удостоверено време: 10.08.2017 16:34:05
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 13:34:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 09:50:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074180852
  Удостоверено време: 20.09.2017 09:50:24
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 06:50:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение - снегопочистване

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 16:13:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074492864
  Удостоверено време: 03.10.2017 16:13:04
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 13:13:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 02.10.2017г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:34:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074686632
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:34:34
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:34:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 06.10.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:37:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074686704
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:37:17
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:37:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:46:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074687043
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:46:50
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:46:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №6 от 11.10.2017г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:50:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074687147
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:50:05
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:50:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №60

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 16:08:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077898512
  Удостоверено време: 15.02.2018 16:08:01
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 14:08:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №61

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 16:08:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077898528
  Удостоверено време: 15.02.2018 16:08:18
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 14:08:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №62

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 16:08:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077898533
  Удостоверено време: 15.02.2018 16:08:24
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 14:08:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №65

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 16:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077898543
  Удостоверено време: 15.02.2018 16:08:32
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 14:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 16:08:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077898545
  Удостоверено време: 15.02.2018 16:08:36
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 14:08:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори