ЦСМП - Пазарджик
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии;сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ; Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии”; Обособена позиция № 4 – „Сервизно обслужване на санитарни автомобили – смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри”.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2019-12-04 14:40:06
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00
Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми; Обособена позиция № 3 - Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии; Обособена позиция № 4 - Сервизно обслужване на санитарни автомобили, смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-11-22 12:09:14
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 16:00:00
Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП-Пазарджик по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз", обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми", обособена позиция № 3 "Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии" и обособена позиция № 4 "Сервизно обслужване на санитарни автомобили - смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри"
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2017-11-21 16:46:02
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 10:30:00