ЦСМП - Пазарджик

“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии;сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ; Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии”; Обособена позиция № 4 – „Сервизно обслужване на санитарни автомобили – смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри”.

Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:40:06
Статус: възложена

“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии;сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ;
Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”;
Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии”;
Обособена позиция № 4 – „Сервизно обслужване на санитарни автомобили – смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри”.

Индивидуален номер на процедурата: 0005780
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Заповед № РД-03-80/04.12.2019 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:40:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113651790
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:40:40
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:40:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 8/04.12.2019 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:41:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113651862
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:41:43
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:41:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:42:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113651927
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:42:27
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:42:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:42:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113651948
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:42:42
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:42:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:43:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652013
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:43:36
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:43:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на обекта и обема на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:44:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652042
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:44:12
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652064
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:44:31
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:44:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации по обособени позиции № 2,3 и 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652116
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:45:21
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1 /Приложение №1/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652413
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:49:05
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1 /Приложение № 2/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:49:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652455
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:49:48
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:49:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 2 /Приложение № 3/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:50:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652467
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:50:01
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:50:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 3 /Приложение № 4/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:50:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652476
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:50:15
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:50:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 4 /Приложение № 5/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:50:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652496
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:50:29
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:50:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 4 /Приложение № 6/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:50:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652527
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:50:47
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:50:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Административни сведения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:51:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652568
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:51:27
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:51:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:51:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652588
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:51:43
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:51:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:52:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652610
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:52:06
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:52:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:52:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652638
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:52:26
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:52:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Деклараця по чл.59 ал.1 т.3 от ЗМИП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:52:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652655
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:52:44
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:52:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на представените документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:52:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652674
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:52:56
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:52:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договора

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:53:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652700
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:53:19
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:53:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за специални изисквания по чл.47 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:53:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652714
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:53:31
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:53:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срок на валидност на офертата

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:53:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652730
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:53:42
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:53:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:53:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652742
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:53:56
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:53:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал. от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54 ал.1т.3,4,5 и 6 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:54:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652760
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:54:09
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:54:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:54:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652779
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:54:24
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:54:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация-съгласи е за отложено плащане

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:54:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652801
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:54:36
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:54:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:54:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652820
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:54:52
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:54:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:55:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652847
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:55:05
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:55:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на персонала

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:55:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652873
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:55:23
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на собствена или наета база

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:55:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652894
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:55:41
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:55:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:55:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652912
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:55:57
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:55:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта за обособена позиция № 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113652945
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:56:21
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:57:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113653042
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:57:42
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:57:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:58:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113653107
  Удостоверено време: 04.12.2019 14:58:58
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 12:58:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 15:02:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113653346
  Удостоверено време: 04.12.2019 15:02:28
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 13:02:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-04 15:03:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113653438
  Удостоверено време: 04.12.2019 15:03:24
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2019 13:03:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 17.12.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 15:35:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114608183
  Удостоверено време: 18.12.2019 15:35:44
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 13:35:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 08.01.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-08 15:29:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115623186
  Удостоверено време: 08.01.2020 15:29:38
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2020 13:29:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 10/08.01.2020 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-01-08 15:30:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115623243
  Удостоверено време: 08.01.2020 15:30:15
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2020 13:30:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 11/08.01.2020

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-08 15:31:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115623373
  Удостоверено време: 08.01.2020 15:31:17
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2020 13:31:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №4/29.01.2020 г.за прекратяване на процедурата по об.поз.№ 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 09:09:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117022989
  Удостоверено време: 29.01.2020 09:09:14
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 07:09:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2/04.02.2020 по об.позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-07 11:56:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117570047
  Удостоверено време: 07.02.2020 11:56:11
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2020 09:56:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3/04.02.2020 г. по об.позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-07 11:58:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117570182
  Удостоверено време: 07.02.2020 11:58:12
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2020 09:58:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори