ЦСМП - Пазарджик
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 3
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Papaverine,Drotaverine,Atropine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:10:43
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Phenobarbital,Chlorpromazine,Piracetam за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:02:45
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Salbutamol,Aminophylline,Chloropyramin за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:53:40
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dopamine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Обособена

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:35:07
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Heparin; Glucose-5%-500 ml; Sodium chloride/100 ml и 500 ml/; Glucose 10% и 40%-10 ml за нуждите на ЦСМП Пазарджиk по Рамково

Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:20:17