ЦСМП - Пазарджик

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства, с номинална стойност 2.00 лв. / два / лева. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.

Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:00:00Последна промяна: 2015-11-11 14:02:22
ID номер: 9037459 Статус: възложена

“ Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства, с номинална стойност 2.00 лв. / два / лева. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.”

Индивидуален номер на процедурата: 0000409
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 62600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55900000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-30 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 10:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 14:02:26
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 14:02:26
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 14:07:53
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-30 14:07:53
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-19 14:09:42
 • Информация за извършени плащания във връзка с изискванията на чл.22б, т.14 от ЗОП за периода 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 10:25:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044482512
  Удостоверено време: 12.02.2016 10:25:45
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 08:25:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори