ЦСМП - Пазарджик

„Избор на изпълнител за сключване на застраховка „ Автокаско”, застраховка „Гражданска отговорност, застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“ , по обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1 – „ Сключване на застраховка „Автокаско”; Обособена позиция № 2 – „ Сключване на застраховка „Гражданска отговорност”; Обособена позиция №3 -„ Сключване на застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП-Пазарджик”.

Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:15:57
ID номер: 9070946 Статус: възложена

 „Избор на изпълнител за сключване на застраховка „ Автокаско”,  застраховка „Гражданска отговорност, застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“ ,  по обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1 – „ Сключване на застраховка „Автокаско”; Обособена позиция № 2 – „ Сключване на застраховка „Гражданска отговорност”; Обособена позиция №3 -„ Сключване на застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП- Пазарджик”.

Индивидуален номер на процедурата: 0003166
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 23000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 13:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 21/30.11.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894216
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:12
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-107/30.11.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894218
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:17
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894225
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:28
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894228
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:31
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894229
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:35
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894232
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:38
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894234
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:42
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894236
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:48
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 към Ценово предложение по об.позиция № 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894239
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:52
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 към Ценово предложение по об.позиция № 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894246
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:55
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 към Ценово предложение по об.позиция № 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:35:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894249
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:35:59
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:35:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:36:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894250
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:36:02
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:36:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за сключване на застраховка

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:36:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894252
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:36:06
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:36:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/08.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 13:20:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076177314
  Удостоверено време: 12.12.2017 13:20:46
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 11:20:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/13.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:54:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076209566
  Удостоверено време: 13.12.2017 14:54:26
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 12:54:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 23/13.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:54:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076209567
  Удостоверено време: 13.12.2017 14:54:30
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2017 12:54:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 37/19.12.2017 г. по об.позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 08:10:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076390631
  Удостоверено време: 21.12.2017 08:10:25
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 06:10:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 38/19.12.2017 г. по об.позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 08:10:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076390638
  Удостоверено време: 21.12.2017 08:10:40
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 06:10:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 39/19.12.2017 г. по об.позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 08:10:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076390643
  Удостоверено време: 21.12.2017 08:10:54
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 06:10:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори