ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Salbutamol; Aminophylline; Chloropyramin; Naloxone, за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:46:59
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762703
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:49:05
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:49:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762720
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:49:21
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:49:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:49:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762739
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:49:36
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:49:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/05.05.2021 по РС № РД-11-110/01.03.2021

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-11 15:22:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149504537
  Удостоверено време: 11.05.2021 15:22:14
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2021 12:22:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/28.05.2021 г. по РС № РД-11-110/01.03.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 15:46:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150988902
  Удостоверено време: 28.05.2021 15:46:32
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 12:46:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 28.05.2021 г. по РС № РД-11-110/01.03.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 15:46:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150988903
  Удостоверено време: 28.05.2021 15:46:35
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 12:46:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 6/28.05.2021 г. по РС № РД-11-110/01.03.2021 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 15:46:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150988906
  Удостоверено време: 28.05.2021 15:46:41
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 12:46:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 22/02.08.2021 г. Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-03 11:58:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156830226
  Удостоверено време: 03.08.2021 11:58:46
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2021 08:58:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Договор № 22 от 02.08.2021 г. по РС № РД -11-110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-06 15:41:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157043022
  Удостоверено време: 06.08.2021 15:41:14
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2021 12:41:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изм.Дог.22 от 02.08.21

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-26 11:10:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173153084
  Удостоверено време: 26.01.2022 11:10:31
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2022 09:10:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил Договор №22/02.08.21 по РС 110 Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-26 11:10:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173153099
  Удостоверено време: 26.01.2022 11:10:45
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2022 09:10:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори