ЦСМП - Пазарджик

Доставка на един брой санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента- тип "В" за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Пазарджик.

Дата и час на публикуване: 2014-11-03 10:01:09Последна промяна: 2015-11-11 10:02:22
ID номер: 9035488 Статус: възложена

Доставка на един брой санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента- тип "В" за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Пазарджик.

Индивидуален номер на процедурата: 0000401
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-14 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-03 10:01:09
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-03 10:01:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 11:00:00
 • Освободена гаранция за авансово плащане на "АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 10:06:47
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:08:39