ЦСМП - Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00179-2017-0003статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-11 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:07
АОП номер: 00179-2017-0002статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-16 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:30:19
АОП номер: 00179-2017-0001статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции/, както следва:Обособена позиция № 1 -

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-15 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:33
АОП номер: 00179-2016-0002статус: приключена

Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-11 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-15 14:09:21