ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Papaverine,Drotaverine,Atropine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:10:43
Документи
 • Покана по РС № РД-11-163/29.03.2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:12:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161701385
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:12:59
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:12:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Проект по РС № РД-11-163/29.03.2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:13:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161701414
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:13:10
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:13:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:13:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161701456
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:13:35
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:13:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 06.10.2021 г. по РС 163

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:20:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164343094
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:20:07
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:20:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/06.10.2021 г. по РС 163

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:20:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164343137
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:20:51
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:20:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/11.10.2021 г. по РС 163

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:21:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164343240
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:21:50
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:21:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 23/21.10.2021 г. по РС 163

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:22:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164343332
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:22:55
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:22:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 51/01.11.2021 Софарма по РС 163

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:29:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166304373
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:29:56
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:29:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Договор № 51/01.11.21 по РС 163

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166304645
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:30:17
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 52/01.11.2021 Дансон по РС 163

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:30:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166304748
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:30:26
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:30:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Договор № 52/01.11.21 по РС 163

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:30:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166305052
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:30:52
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:30:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 52/01.11.21 Дансон

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-20 10:27:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000172530421
  Удостоверено време: 20.01.2022 10:27:45
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2022 08:27:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 51/01.11.21 Софарма РС163

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-24 14:49:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173023650
  Удостоверено време: 24.01.2022 14:49:18
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2022 12:49:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори