ЦСМП - Пазарджик

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП-Пазарджик по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз", обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми", обособена позиция № 3 "Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии" и обособена позиция № 4 "Сервизно обслужване на санитарни автомобили - смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри"

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:46:02Последна промяна: 2017-11-21 16:45:40
ID номер: 9070591 Статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП-Пазарджик по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 "Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз", обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми", обособена позиция № 3 "Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии" и обособена позиция № 4 "Сервизно обслужване на санитарни автомобили - смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри"

Индивидуален номер на процедурата: 0003097
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 10:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 20/21.11.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:46:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682887
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:46:19
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:46:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-104/21.11.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:46:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682894
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:46:28
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:46:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682916
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:03
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682929
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:20
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682934
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:31
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682942
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:41
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682948
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:49
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:47:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682954
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:47:59
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:47:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:48:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682963
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:48:16
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:48:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта резервни части Приложение № 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:48:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682978
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:48:36
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:48:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта авторемонтни дейности Приложение № 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:48:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682985
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:48:50
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:48:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта гуми Приложение № 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:49:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075682996
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:49:04
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:49:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта акумулатори Приложение № 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:49:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683004
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:49:23
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:49:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта масла Приложение № 5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:49:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683024
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:49:53
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:49:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта филтри Приложение № 6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:50:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683033
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:50:12
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:50:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на обекта и обема на поръчката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:50:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683047
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:50:29
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:50:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:52:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683108
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:52:56
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:52:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683110
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:53:00
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:53:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683112
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:53:04
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:53:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:53:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683113
  Удостоверено време: 21.11.2017 16:53:07
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 14:53:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 30.11.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:53:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894805
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:53:07
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:53:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:53:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075894811
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:53:13
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:53:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:59:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075895007
  Удостоверено време: 30.11.2017 13:59:53
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2017 11:59:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 12.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 12:36:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076175979
  Удостоверено време: 12.12.2017 12:36:40
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 10:36:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 22/12.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 12:38:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076176028
  Удостоверено време: 12.12.2017 12:38:56
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 10:38:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 1/05.01.2018 г. по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 15:35:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076798699
  Удостоверено време: 09.01.2018 15:35:46
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 13:35:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2/05.01.2018 г. по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 15:38:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076798785
  Удостоверено време: 09.01.2018 15:38:21
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 13:38:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4/12.01.2018 г. по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:24:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077165290
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:24:16
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:24:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 5/12.01.2018 г. по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 14:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077351837
  Удостоверено време: 29.01.2018 14:02:47
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 12:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори