ЦСМП - Пазарджик

Определяне на оператор, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във ЦСМП Пазарджик, полагащи 12 часови дежурства

Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:16:36
ID номер: 9049497 Статус: възложена

“ Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства, с номинална стойност 2.00 лв. / два / лева. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.”

Индивидуален номер на процедурата: 0000529
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 53360.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55900000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-25 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:17:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569624
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:17:31
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:17:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:17:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569657
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:17:58
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:17:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:18:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569629
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:18:07
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:18:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:18:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569634
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:18:35
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:18:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:18:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569635
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:18:43
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:18:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:18:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569684
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:18:47
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:18:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:18:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569698
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:18:52
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:18:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044569692
  Удостоверено време: 16.02.2016 11:19:02
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 09:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане за м.02.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:14:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775146
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:14:01
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:14:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане за м.03.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:15:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775201
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:15:29
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:15:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.4.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:27:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047724191
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:27:35
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:27:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.5.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:27:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047724194
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:27:36
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:27:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.06.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:12:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049445546
  Удостоверено време: 12.07.2016 14:12:22
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 11:12:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.07.2016 г. по Договор № 2 от 11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 08:59:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050168527
  Удостоверено време: 05.08.2016 08:59:55
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 05:59:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 14:55:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051489806
  Удостоверено време: 07.09.2016 14:55:46
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 11:55:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.09.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 11:51:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054976673
  Удостоверено време: 17.10.2016 11:51:37
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 08:51:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:54:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601292
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:54:11
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.11.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:46:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059659195
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:46:34
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:46:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.12.2016 г. по Договор № 2/11.02.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 09:00:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063279803
  Удостоверено време: 30.12.2016 09:00:29
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2016 07:00:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори