Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: отворена

“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:40:06
ID номер: 9089406статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-02 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:47:39
ID номер: 9085216статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик,Пещера, Панагюрище, Белово, Батак,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-07 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-29 13:23:58
ID номер: 9083386статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми;

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:09:14
ID номер: 9078018статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:33:46