ЦСМП - Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9099616статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 11:53:49
ID номер: 9096138статус: възложена

„Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:12:40
ID номер: 9096004статус: възложена

“Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-24 15:30:26
статус: възложена

“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-04 14:40:06
ID номер: 9089406статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-02 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:47:39