Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9085216статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик,Пещера, Панагюрище, Белово, Батак,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-07 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-29 13:23:58
ID номер: 9083386статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми;

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:09:14
ID номер: 9078018статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:33:46
ID номер: 9076672статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 -

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:13
ID номер: 9072395статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-01 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:12:35