Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9072395статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-01 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:12:35
ID номер: 9070946статус: възложена

„Избор на изпълнител за сключване на застраховка „ Автокаско”, застраховка „Гражданска отговорност, застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“ , по обособени

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 13:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-30 13:15:57
ID номер: 9070591статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили,които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми;

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-30 10:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-21 16:46:02
ID номер: 9068793статус: възложена

Доставка на зимно работно облекло и зимни обувки за нуждите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-16 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-29 14:21:49
ID номер: 9065003статус: възложена

Избор на изпълнител за сключване на застраховка "АВТОКАСКО", застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" и "Злополука на екипите на ЦСМП" по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-14 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:19:30