ЦСМП - Пазарджик

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик,Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември и Ракитово при ЦСМП - Пазарджик, полагащи 12 -часови дежурства, с номинална стойност 2 лв.Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 13:23:58
ID номер: 9085216 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик,Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември и Ракитово при ЦСМП - Пазарджик, полагащи 12 -часови дежурства, с номинална стойност 2 лв.Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.

Индивидуален номер на процедурата: 0004619
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 64000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-07 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Колина Тилова
  • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи