ЦСМП - Пазарджик

Избор на изпълнител за сключване на застраховка "АВТОКАСКО", застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" и "Злополука на екипите на ЦСМП" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Сключване на застраховка "АВТОКАСКО";Обособена позиция № 2 - "Сключване на застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" и "Сключване на "Застраховка на екипите на ЦСМП Пазарджик"

Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:19:30Последна промяна: 2017-06-06 15:18:50
ID номер: 9065003 Статус: възложена

Избор на изпълнител за сключване на застраховка "АВТОКАСКО", застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" и "Злополука на екипите на ЦСМП по обособени позиции, както следва: Обобособена позиция № 1 - "Сключване на застраховка "АВТОКАСКО"; Обособена позиция № 2 - "Сключване на застраховка "Злополука на местата/лицата в МПС" и "Сключване на "Застраховка на екипите на ЦСМП Пазарджик"

Индивидуален номер на процедурата: 0002422
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 25000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-14 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Заповед № РД-03-47 от 06.06.2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:20:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930819
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:20:00
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:20:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 9 от 06.06.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:20:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930827
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:20:12
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:20:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:20:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930840
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:20:23
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:20:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:20:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930850
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:20:33
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:20:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1 - Автокаско

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:21:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930890
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:21:03
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:21:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2 - злополуки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:21:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930914
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:21:17
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:21:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930929
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:21:31
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:21:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1 - АВТОКАСКО

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:21:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930962
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:21:54
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:21:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 2 - злополуки

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:22:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070930982
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:22:07
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:22:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 15:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070931074
  Удостоверено време: 06.06.2017 15:23:18
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2017 12:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:25:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071285107
  Удостоверено време: 15.06.2017 10:25:34
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 07:25:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:30:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071285417
  Удостоверено време: 15.06.2017 10:30:04
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 07:30:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 19.06.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 14:18:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071442431
  Удостоверено време: 19.06.2017 14:18:44
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2017 11:18:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 10/19.06.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 14:18:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071442450
  Удостоверено време: 19.06.2017 14:18:57
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2017 11:18:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 18/30.06.2017

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 13:13:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071962972
  Удостоверено време: 30.06.2017 13:13:56
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 10:13:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 19/30.06.2017

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 13:14:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071962985
  Удостоверено време: 30.06.2017 13:14:14
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 10:14:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори