ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт Dexamethasone за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.

Дата и час на публикуване: 2020-12-29 15:48:44
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-12-29 15:48:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139322647
  Удостоверено време: 29.12.2020 15:48:52
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2020 13:48:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-12-29 15:48:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139322654
  Удостоверено време: 29.12.2020 15:48:55
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2020 13:48:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/11.01.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-11 14:13:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140130541
  Удостоверено време: 11.01.2021 14:13:11
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2021 12:13:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/21.01.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-22 09:48:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140779799
  Удостоверено време: 22.01.2021 09:48:51
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2021 07:48:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 21.01.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-22 09:49:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140779822
  Удостоверено време: 22.01.2021 09:49:02
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2021 07:49:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 1/21.01.2021 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-22 09:49:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140779833
  Удостоверено време: 22.01.2021 09:49:12
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2021 07:49:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 7/23.03.2021 г. за доставка на ДЕКСАМЕТАЗОН

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 09:51:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145797758
  Удостоверено време: 29.03.2021 09:51:27
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 06:51:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ДЕКСАМЕТАЗОН

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-07 13:19:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146551526
  Удостоверено време: 07.04.2021 13:19:11
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2021 10:19:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 7/23.03.21 Софарма РС270

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-24 14:59:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173024644
  Удостоверено време: 24.01.2022 14:59:20
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2022 12:59:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори