ЦСМП - Пазарджик

„Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ; Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”.

Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:12:40Последна промяна: 2020-02-03 12:12:33
ID номер: 9096138 Статус: възложена

„Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ;
Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”.

Индивидуален номер на процедурата: 0005943
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 61000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Заповед № РД-01-11/03.02.2020 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:13:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117361801
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:13:08
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:13:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 5/03.02.2020 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:13:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117361818
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:13:22
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:13:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:14:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117361874
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:14:12
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:14:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:17:05
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362054
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:17:05
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:17:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:17:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362071
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:17:26
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:17:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на обекта и обема на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:18:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362111
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:18:03
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:18:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:18:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362122
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:18:16
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:18:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:18:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362134
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:18:29
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:18:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1/Приложение № 1/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362158
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:19:02
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1 /Приложение №2/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:19:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362180
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:19:19
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:19:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 2 /Приложение №3/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:19:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117362195
  Удостоверено време: 03.02.2020 12:19:31
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 10:19:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 18.02.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118499049
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:54:43
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 7/19.02.2020 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:57:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118499237
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:57:04
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:57:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 6/05.03.2020 г. по об.позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 14:41:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119499525
  Удостоверено време: 06.03.2020 14:41:25
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 12:41:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 7/05.03.2020 г. по об.позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 14:41:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119499556
  Удостоверено време: 06.03.2020 14:41:57
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 12:41:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори