ЦСМП - Пазарджик

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП-Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства с номинална стойност 2.00 лв.Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.

Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:12:35Последна промяна: 2018-01-23 14:12:22
ID номер: 9072395 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП-Пазарджик,  полагащи 12-часови дежурства с номинална стойност 2.00 лв.Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала.

Индивидуален номер на процедурата: 0003294
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 64000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-01 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 1/23.01.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:13:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164577
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:13:01
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:13:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-3/23.01.2018 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:13:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164593
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:13:13
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:13:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164661
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:14:28
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за общ.поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164713
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:15:22
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:15:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164746
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:15:57
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:15:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:16:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164764
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:16:10
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:16:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 14:16:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077164792
  Удостоверено време: 23.01.2018 14:16:30
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 12:16:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 01.02.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-01 13:00:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077463942
  Удостоверено време: 01.02.2018 13:00:11
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2018 11:00:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 2/01.02.2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-01 13:01:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077463981
  Удостоверено време: 01.02.2018 13:01:02
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2018 11:01:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 6/22.02.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-23 14:55:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078154239
  Удостоверено време: 23.02.2018 14:55:12
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2018 12:55:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори