ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 11:53:49
ID номер: 9099616 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0006454
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 42000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Колина Тилова
  • Телефон/и за контакт: 034/444564
Документи