ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 11:53:49
ID номер: 9099616 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0006454
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 42000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564
Документи
 • Решение № 8/12.06.2020 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:07:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125981787
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:07:47
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-01-57/12.06.2020 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:08:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125981845
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:08:36
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:08:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:09:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125981882
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:09:01
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:09:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:09:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125981900
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:09:16
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:09:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:10:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125981963
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:10:09
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:10:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:10:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125982019
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:10:53
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:10:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:11:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125982030
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:11:06
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:11:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:11:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125982057
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:11:35
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:11:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:11:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125982093
  Удостоверено време: 12.06.2020 12:11:53
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2020 09:11:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-06-25 12:38:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127065101
  Удостоверено време: 25.06.2020 12:38:09
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2020 09:38:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 25.06.2020 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-25 12:38:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127065120
  Удостоверено време: 25.06.2020 12:38:26
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2020 09:38:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 30.06.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 14:19:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127334099
  Удостоверено време: 30.06.2020 14:19:30
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 11:19:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 10.07.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-10 14:37:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128183414
  Удостоверено време: 10.07.2020 14:37:10
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2020 11:37:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 9/10.07.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-10 14:37:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128183431
  Удостоверено време: 10.07.2020 14:37:27
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2020 11:37:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 18/01.08.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-05 15:01:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129911495
  Удостоверено време: 05.08.2020 15:01:51
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2020 12:01:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доп.споразумение към договор № 18/01.08.2020 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-04-05 14:32:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146427385
  Удостоверено време: 05.04.2021 14:32:32
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2021 11:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доп.спор.№ 16/01.07.21г към договор № 18/01.08.20 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-07-22 12:55:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155724224
  Удостоверено време: 22.07.2021 12:55:23
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2021 09:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори